Links for ADTLib

ADTLib-0.6.tar.gzADTLib-0.8.tar.gzADTLib-0.7.tar.gz