Links for AdvancedAnalytics

AdvancedAnalytics-1.7.tar.gzAdvancedAnalytics-1.7-py3-none-any.whl