Links for aeolus

aeolus-0.3-py3.7.eggaeolus-0.3.2-py3-none-any.whlaeolus-0.4.0.tar.gzaeolus-0.2-py3-none-any.whlaeolus-0.4.0-py3-none-any.whlaeolus-0.2.tar.gzaeolus-0.3.1-py3-none-any.whlaeolus-0.3.1.tar.gzaeolus-0.3.2.tar.gzaeolus-0.4.2-py3-none-any.whlaeolus-0.4.2.tar.gzaeolus-0.4.1.tar.gzaeolus-0.4.1-py3-none-any.whl