Links for afsmon

afsmon-1.0.1.tar.gzafsmon-1.1.0.tar.gzafsmon-1.0.0.tar.gz