Links for aioli

aioli-0.0.4.tar.gzaioli-0.0.1.dev12.tar.gzaioli-0.2.2.tar.gzaioli-0.0.3.tar.gzaioli-0.3.1.tar.gzaioli-0.3.0-py3-none-any.whlaioli-0.0.1.dev12-py3-none-any.whlaioli-0.2.1-py3-none-any.whlaioli-0.0.2.tar.gzaioli-0.3.2-py3-none-any.whlaioli-0.3.2.tar.gzaioli-0.3.1-py3-none-any.whlaioli-0.2.2-py3-none-any.whlaioli-0.3.0.tar.gzaioli-0.2.1.tar.gz