Links for airmail

airmail-0.0.1.tar.gzairmail-0.0.3.tar.gzairmail-0.0.2.tar.gz