Links for anywherepython

anywherepython-0.0.1.tar.gzanywherepython-0.0.1-py3-none-any.whl