Links for apfake

apfake-0.0.1.tar.gzapfake-0.0.3.tar.gzapfake-0.0.2.tar.gz