Links for apollo-cli

apollo_cli-0.0.6-py2.7.eggapollo_cli-0.1.2.tar.gzapollo_cli-0.0.4-py2.7.eggapollo_cli-0.1.4.tar.gzapollo_cli-0.0.6.tar.gzapollo_cli-0.1.6.tar.gzapollo_cli-0.0.5-py2.7.eggapollo_cli-0.1.5.tar.gz