Links for arviz

arviz-0.1.0-py3-none-any.whlarviz-0.0.1-py3-none-any.whlarviz-0.1.0.tar.gzarviz-0.2.0-py3-none-any.whlarviz-0.2.1-py3-none-any.whlarviz-0.0.1.tar.gzarviz-0.2.0.tar.gzarviz-0.2.1.tar.gz