Links for asonic

asonic-1.0.2.tar.gzasonic-1.0.0.tar.gzasonic-0.1.2.tar.gzasonic-1.0.3.tar.gzasonic-0.1.1.tar.gzasonic-0.1.0.tar.gzasonic-1.0.1.tar.gz