Links for auto1031

auto1031-0.0.1.tar.gzauto1031-0.0.2.tar.gzauto1031-0.0.3.tar.gzauto1031-0.0.4.tar.gz