Links for awk

awk-1.2.1.tar.gzawk-1.0.tar.gzawk-1.2.tar.gzawk-1.1.tar.gzawk-1.1.1.tar.gz