Links for aws-ami-delete

aws-ami-delete-0.0.0.tar.gz