Links for aws-encrytpion-cli

aws-encrytpion-cli-0.0.1.tar.gz