Links for aws.minisite

aws.minisite-1.0.0-py2.4.eggaws.minisite-1.0.1.zipaws.minisite-1.0.1-py2.4.eggaws.minisite-1.0.2-py2.4.eggaws.minisite-1.0.0.zipaws.minisite-1.0.2.zip