Links for awsencryptionsdkcli

awsencryptionsdkcli-0.0.1.tar.gz