Links for awslog

awslog-0.1.4.tar.gzawslog-0.1.5.tar.gzawslog-0.1.6.tar.gz