Links for baidumap

baidumap-1.2.4.tar.gzbaidumap-1.0.0.tar.gz