Links for base92

base92-1.0.tar.gzbase92-1.0.2.tar.gzbase92-1.0.3.tar.gzbase92-1.0.1.tar.gz