Links for bashkirtagger

bashkirtagger-0.5.0.tar.gzbashkirtagger-0.6.2.tar.gzbashkirtagger-0.6.1.tar.gzbashkirtagger-0.7.0.tar.gz