Links for bashsmash

bashsmash-1.1.tar.gzbashsmash-1.2.tar.gzbashsmash-1.0.tar.gz