Links for BasiliskJS

BasiliskJS-0.6.tar.gzBasiliskJS-0.5.tar.gzBasiliskJS-0.8.tar.gz