Links for batmon

batmon-0.0.1.tar.gzbatmon-0.0.3.tar.gzbatmon-0.0.5-py2.py3-none-any.whlbatmon-0.0.5.tar.gzbatmon-0.0.3-py2.py3-none-any.whlbatmon-0.0.2.tar.gzbatmon-0.0.4-py2.py3-none-any.whlbatmon-0.0.4.tar.gz