Links for bayaramyhash

bayaramyhash-1.0.0-py3-none-any.whlbayaramyhash-1.0.0.tar.gz