Links for bayescorner

bayescorner-0.1.0-py2.py3-none-any.whlbayescorner-0.1.0.tar.gz