Links for bayesfit-ap

bayesfit-ap-0.1.1.tar.gzbayesfit-ap-0.1.0.tar.gz