Links for bayesHC

bayesHC-0.0.1-py3-none-any.whlbayesHC-0.0.1.tar.gz