Links for bayesHC1

bayesHC1-0.0.1-py3-none-any.whlbayesHC1-0.0.1.tar.gz