Links for bb-slack-notify

bb-slack-notify-0.0.5.tar.gzbb-slack-notify-0.0.7.tar.gzbb-slack-notify-0.0.4.tar.gzbb-slack-notify-0.0.3.tar.gzbb-slack-notify-0.0.1.tar.gzbb-slack-notify-0.0.2.tar.gzbb-slack-notify-0.0.6.tar.gz