Links for bchlib

bchlib-0.6.tar.gzbchlib-0.5.tar.gzbchlib-0.7.tar.gz