Links for bcinfo

bcinfo-0.0.3.tar.gzbcinfo-0.0.2.tar.gzbcinfo-0.0.1.tar.gz