Links for bcrazytest

bcrazytest-0.1.tar.gzbcrazytest-0.1-py2.py3-none-any.whl