Links for bfg

bfg-0.0.2-py3-none-any.whlbfg-0.1.0.tar.gzbfg-0.0.1-py2-none-any.whlbfg-0.0.1.tar.gzbfg-0.0.2.tar.gz