Links for biblio

biblio-0.0.4.tar.gzbiblio-0.0.2.tar.gzbiblio-0.0.1.tar.gz