Links for bisync

bisync-0.8.0.tar.gzbisync-0.8.1.tar.gzbisync-0.8.2.tar.gz