Links for bitarray_ph4

bitarray_ph4-0.8.7.tar.gzbitarray_ph4-0.8.3.tar.gzbitarray_ph4-0.8.5.tar.gzbitarray_ph4-0.8.4.tar.gzbitarray_ph4-0.8.6.tar.gzbitarray_ph4-0.8.11.tar.gzbitarray_ph4-0.8.10.tar.gz