Links for bitpit

bitpit-0.0.4.tar.gzbitpit-0.0.1.tar.gzbitpit-0.0.3.tar.gzbitpit-0.0.2.tar.gzbitpit-1.1.0.tar.gzbitpit-1.0.0.tar.gzbitpit-0.0.6.tar.gz