Links for bls.py

bls.py-0.1.2.tar.gzbls.py-0.1.0.tar.gzbls.py-0.1.1.tar.gz